X

ایرانی ترین کالا فرش است

فرش؛ ایرانی ترین کالا ایرانی ترین کالا فرش است
ایرانی ترین کالا فرش است

حمایت از کالاهای ایرانی وظیفه ملی ماست. با خرید هر قلم کالای ایرانی قدم موثری در رونق اقتصادی و کاهش بیکاری برداشته ایم. در میان کالاهای ایرانی کدامیک از همه ایرانی تر است؟ کالایی که همه وجود آن از ایران زمین است و هیچ ردپایی ازسرزمین های دیگردر آن وجود ندارد؛ فرش. اما چرا؟

1- نقش ها و نقشه ها

تمامی نقش ها و نقشه های که در فرش های ایرانی بکار میرود ریشه در فرهنگ ایرانیان ایران زمین دارد. به عنوان مثال نقشه لچک ترنج که رایج ترین نقشه در میان همه فرشهای ایرانی است، الهام گرفته از معماری چهارباغ ایرانی است. سایر نقشه ها مانند خشتی، درختی، شکارگاه، محرابی نیز دارای هویت ایرانی بوده و هیچ مداخله خارجی در طول تاریخ در آنها انجام نشده است. رد پای این نقشه ها در سایر عناصر فرهنگی ایران مانند اشعار و داستانهای ایرانی نیز مشهود است.

2- مواد اولیه

مواد اولیه بکار رفته در فرش هم کاملاً ایرانی است. پشم مرغوب گوسفند که در چله و پرز فرش به کار می رود، از مناطق کردستان، فارس و سیستان تهیه می شود. نخ مرغوب پنبه نیز که در تار و پود فرش کاربرد دارد نیز در اکثر مناطق ایران یافت می شود. گیاهان و مواد معدنی که رنگهای مورد نیاز رنگرزان از آنها تهیه می شود، مانند روناس، اسپرک، نیل نیز همگی از طبیعت ایران به دست می آیند.

3- فناوری ها و ابزار ها

فناوریها و ابزارهای چینش، ریسیدن، رنگرزی، چله کشی، بافتن، رفو، دارکشی و سایر عملیاتی که در فرآیند تولید فرش هستند، همگی توسط ایرانیان باستان ابداع شده و تا امروز تکامل یافته اند. جالب این که برخی از این فرآیندها و ابزارها از زمان باستان تا امروز تغییر چندانی نکرده اند که البته همین موضوع باعث اصالت بیشتر فرشهای امروزی شده است.

4- نیروی کار و سرمایه

افرادی که در تولید فرش نقش ایفا می کنند نیز همگی ایرانی هستند. از چوپانان گرفته تا رنگرزان، از فرشبافان گرفته تا رفوگران. حتی تولید کنندگان فرش نیز که سرمایه تولید فرش را تامین و فرآیند تولید را مدیریت می کنند، نیز ایرانی هستند.

***

نتیجه این که حقیقتاً همه تار و پود فرش ایرانی است و اگر بگوییم فرش ایرانی ترین کالاست ، گزافه گویی نکرده ایم. بنابرین اگر در حمایت از کالاهای ایرانی خریدن فرش را در اولویت قرار دهیم، اولاً بیشترین کمک را به رونق اقتصادی و کاهش بیکاری کرده ایم و ثانیاً در راستای توسعه این هنر-صنعت اصیل ایرانی گام برداشته ایم.

دی ان ان