X

فرش عشایری آذربایجان برای خارج شدن از زیر سایه فرش شهری تبریز کار سختی دارد. اما به لطف کیفیت خوب پشم و رنگهای پخته و البته طرحهای ساده و خلوت و دارای ترکیبهای هندسی که با سلیقه امروزی همخوانی دارند، این امر میسر شده است. در میان فرشهای عشایری فرش آذربایجان کیفیت بسیار مطلوبی نسبت به قیمت آن داشته و بنابرین خرید آن مقرون به صرفه است. اگرچه که متاسفانه تولید فرش در این منطقه رو به کاهش است.

All

کد: 151004 

نقشه: افشان

کد: 151030  

نقشه: افشان

کد: 151022  

نقشه: افشان

کد: 151031  

نقشه: قالبی

کد: 151038  

نقشه: قالبی

کد: 151000 

نقشه: افشان

دی ان ان