X

بیجار عشایری

فرش بیجار قدمتی طولانی دارد. این منطقه از استان کردستان همواره در تولید فرش دستباف سرآمد بوده است. اکثر فرشهای کردی که در موزه های جهان نگهداری می شوند، بافت بیجار هستند. بافت بسیار متراکم و استحکام بسیار زیاد فرشهای بیجار باعث شده که عنوان "فرش آهنین ایران" به آنها اطلاق گردد؛ از همین رو فرشهای بیجار بسیار پاخور بوده و برای محیطهای پرتردد مناسب هستند. از آن جا که بافت هر مترمربع از فرشهای بیجار زمان بیشتری نسبت به سایر فرشهای عشایری می برد و متاسفانه امروزه بافت این فرشها در سطح بسیار محدود انجام می شود، قیمت این فرشها نسبت سایر فرشهای عشایری کمی بیشتر است.

All

کد: 211004 

نقشه: افشان

دی ان ان