X

فرش خراسان از جمله فرشهای عشایری ارزان اما با کیفیت قابل قبول است. نکته مهم درباره فرشهای خراسان استفاده از پشم ریز، کرک و حتی ابریشم در چله و پرز آنهاست که در میان سایر فرشهای عشایری چندان مرسوم نیست. بنابرین می توان یک تخته فرش خراسان را که جنس بسیار مرغوبی دارد و حتی ابریشم نیز در آن به وفور به کار رفته است، به قیمت بسیار خوبی خریداری کرد. علاوه بر این بافت بسیار دقیق فرش خراسان نیز باعث شده است که تناسب اندازه های آنها در حد فرشهای اعلای شهری مانند اصفهان، تبریز و قم باشد؛ اگر چه که قیمت فرش خراسان به مراتب کمتر است.

All

کد: 161050  

نقشه: لچک ترنج

کد: 161106 

نقشه: لچک ترنج

کد: 161051 

نقشه: لچک ترنج

کد: 161052 

نقشه: درختی

کد: 161125  

نقشه: لچک ترنج

کد: 161100  

نقشه: سه ترنج

دی ان ان