X

اخیراً گلیم سیرجان ثبت جهانی شده است. دستبافته های سیرجان آمیزه ای از گلیم و فرش هستند که تمام چله و پرز آنها از پشم دستریس است و از این رو بهترین کیفیت جنس را در میان گلیم - فرشهای عشایری دارند. طرحهای مدرن این گلیم - فرشها و البته وزن و حجم کم آنها باعث شده است که بیشترین سهم از خرید سوغاتی برای سایر کشورها از این گونه باشد.

All

کد: 111170  

نقشه: خشتی

کد: 111042  

نقشه: خشتی

کد: 111038  

نقشه: خشتی

کد: 111067  

نقشه: خشتی

دی ان ان