X

فرش ورامین در دوران قدیم کیفیت متوسطی داشت و تنها طرح میناخانی آن از شهرت نسبی برخوردار بود. اما امروزه تولید کننده های این منطقه فرشهای بسیار مرغوبی می بافند که اولاً تنوع رنگ بسیار زیاد و ثانیاٌ بافت بسیار دقیقی دارند. البته سرویس نهایی این فرشها نیز بسیار عالی انجام می شود و از همین رو قیمت این فرشها نیز بیشتر از متوسط فرشهای عشایری است.

All

کد: 191142 

نقشه: صفویه

کد: 191167 

نقشه: هزارگل

کد: 191141 

نقشه: هزارگل

کد: 191088 

نقشه: درختی محرابی

کد: 191040 

نقشه: لچک ترنج

کد: 191076 

نقشه: قالبی

دی ان ان