X

فرش کردستان از چند جهت شبیه فرش آذربایجان است. اولاً مرکز استان کردستان که شهر سنندج است، فرشهای بسیار مرغوبی دارد که تاحدودی عرض اندام برای فرش سایر نواحی را دشوار کرده است. اگر چه که حجم تولید فرش سنندج به پای فرش تبریز نمی رسد و این به نفع فرش عشایری کردستان است. ثانیاً اگرچه پشم منطقه کردستان مرغوبترین پشم ایران است و حتی تولید کنندگان فرش در سایر مناطق ایران نیز اگر بنا داشته باشد که فرش بسیار مرغوبی تولید کنند، به سراغ پشم کردستان می روند، اما قیمت فرش کردستان نسبتاً ارزان است. از همین رو مانند فرش آذربایجان خرید آن مقرون به صرفه است. خوشبختانه تولید فرش در این منطقه رو به افزایش است.

All

کد: 131052  

نقشه: لچک ترنج

کد: 131225  

نقشه: ترنج کف ساده

کد: 131085  

نقشه: ترنج دار

کد: 131153 

نقشه: افشان

کد: 131173 

نقشه: افشان

کد: 131228  

نقشه: دو ترنج

دی ان ان